Награди

1-во място:
170 лв. кеш;
50 лв. за пазаруване от ПУЛСАР;
Оригинални PES артикули

2-ро място:
90 лв. кеш;
30 лв. за пазаруване от ПУЛСАР;
Оригинални PES артикули

3-то място: 
40 лв. кеш;
20 лв. за пазаруване от ПУЛСАР;
Оригинални PES артикули